My CV

VERKORTE CV:

 • Ek was 21 jaar lank Wiskunde-onderwyseres by, onder andere, Laerskool Tini Vorster (Nigel), Generaal Nicolaas Smith, Constantiapark en Anton van Wouw (Pretoria).
 • Ek is mede-ontwikkelaar van ‘n interaktiewe Wiskunde-rekenaarprogram, in samewerking met ‘n internasionale maatskappy van Australië gedurende 2000 tot 2004.
 • Vanaf 2004 tot tans bied ek Addisionele Wiskundeklasse aan vir laerskoolleerders en bly dus deurentyd op hoogte met alle sillabusaanpassings en nuwe vakvereistes.
 • In 2005 en 2006 ken die Onderwys Departement die “ Certificate of Achievement” aan my toe vir die modereer van portefeuljes vir die Senior Fase.
 • In 2006 is ek aangewys as finalis in Gauteng se jaarlikse “Teachers Awards” en ontvang ‘n toekenning.
 • In 2008 is ek die wenner van die “Wiskunde en e-Leer vir die Laerskool” (Elektroniese leer).
 • Ek ontvang in 2008 ‘n toekenning van Laerskool Anton van Wouw vir buitengewone prestasie op my vakgebied.
 • In 2009 skryf ek opleidingsmateriaal vir onderwysers vir Macmillan.

VERDERE OPLEIDING EN KURSUSSE:

 • In 2005 woon ek Five Love Languages-kursus by LifeLine by en leer om leerders se verskillende “liefdestale” te identifiseer.
 • Sodoende word ‘n klimaat van omgee en liefde geskep.
 • Gedurende 2009 doen ek Neuro-link se onderwysersopleiding om verskillende sintuiglike voorkeure in my metodiek te akkommodeer (kinesteties, ouditief en visueel).
 • In 2011 volg ek ‘n kursus in Smartboard-opleiding vir Vlak 1 en 2.
 • In 2012 woon ek ‘n werkswinkel by wat aangebied is deur Educating For Life i.v.m. die metodiek van Wiskunde-onderrig in Singapore.
 • Meer as 35 000 ure Wiskunde-onderrig gegee.