LEEROMGEWING

Die Karin Coetzee Wiskundesentrum
berus op die beginsels

“Ek sien en ek onthou”
“Ek doen en ek verstaan”

  • Kinders beleef Wiskunde visueel (sien) m.b.v. ‘n interaktiewe witbord(Smartboard) en die Internet.
  • Nuwe begrippe word in klein klasse deur ervaring (doen) aangeleer.
  • Toepaslike, konkrete apparate soos Dienesblokke, breukstukke, twee-dimensionele vorms, drie-dimensionele voorwerpe, ens. word gebruik.
  • Klem word geplaas op die vaslegging van basiese beginsels, begrippe en vaardighede, sodat u kind met selfvertroue Wiskunde en later ook Hoërskool-Wiskunde kan aanpak en bemeester.
  • Leerstof en metodiek is met jare se ervaring ontwikkel en beproef om Wiskunde maklik te maak.
  • Verrykende werk ontwikkel probleemoplossing-vaardighede, wat noodsaaklik is om Wiskundig korrek te dink.
  • Skriftelike huiswerk word gedoen, nagesien en ‘n weeklikse verslag word gegee. Wiskunde-studiemetodes geniet aandag wanneer vir toetse en eksamens voorberei word.