TUISBLAD

WAAROM ADDISIONELE WISKUNDEKLASSE?
DOEL VAN ADDISIONELE WISKUNDEKLASSE:

Laerskool-Wiskunde vorm die grondslag en is die basis waarop Hoërskool-Wiskunde (uit die aard van die saak Tersiêre-Wiskunde) gebou word. Daarom is dit noodsaaklik om te verseker dat die beginsels in die Laerskool-Wiskunde deeglik vasgelê word.

Die meeste leerders begin eers in die Hoërskool met ekstra klasse, maar dan is die agterstand só groot dat hulle negatief oor die vak is, omdat basiese begrippe nie vasgelê en bemeester is nie.

’n Veilige ruimte word geskep waarbinne leerders spontaan en met selfvertroue waagmoed ontwikkel om uitdagings aan te pak.

Daar word deurentyd saam met u as ouer gewerk, om séker te maak dat u kind die dissipline en geordende denke wat die léwe van hom vra, via Wiskunde aanleer.

 • Die klasse van graad 3 tot 7 behels die vaslegging van die basiese beginsels wat nodig is om suksesvol Hoërskool Wiskunde aan te pak en te bemeester.
 • Leerders ontwikkel die vermoë om:
  • Die patrone in Wiskunde te identifiseer en toe te pas.
  • ‘n Liefde vir Wiskunde te ontwikkel.
  • ‘n Sogenaamde “moeilike” vak te verstaan en as lekker en maklik te ervaar.
  • Probleemoplossing te bemeester.
 • Toets- en eksamenvoorbereiding word deur die jaar gedoen.
 • Spesiale aandag word aan die Gr. 7-leerders gegee om die oorbrugging tussen Gr. 7 en Gr. 8 te vergemaklik.